Skólanámsskrá

Nám og kennsla

Hlutverk skólanámskrár er að veita upplýsingar um áætlaða framkvæmd skólastarfs í skólanum í samræmi við aðalnámskrá grunnskóla. Skólanámskrá skýrir hvaða hæfni er stefnt að nemandi nái á hverju námssviði og námsgrein með daglegu skólastarfi.

Ábyrgðin á framkvæmdinni er sameiginleg hjá skólayfirvöldum, starfsfólki skóla, foreldrum og nemendum, með vissri verkaskiptingu og mismunandi ábyrgð í skólastarfinu.

Samhliða skólanámskrá er gefin út starfsáætlun skólans sem þarf að lesast samhliða til að skólanámskráin skiljist í heild og í samhengi.

Hver árgangur er með sína skólanámskrá með áherslu á það nám og kennslu sem stefnt er að fari þar fram.

Upplýsinga- og tæknimennt skólanámskrá

Aðalnámskrá

Aðalnámskrá grunnskóla er rammi um grunnskólastarfið og leiðsögn um tilgang þess og markmið. Hún birtir heildarsýn um menntun og er gefin út af mennta- og barnamálaráðuneytinu.

Grunnþættir

  • Læsi.
  • Sjálfbærni.
  • Lýðræði og mannréttindi.
  • Jafnrétti.
  • Heilbrigði og velferð.
  • Sköpun.